'UW LICHT op mijn SCHADUW'
verlossing en bevrijding in het pastoraat
Dit boek is een resultaat van jarenlange studie, reflectie en praktijkervaring. Het begint met een aangrijpend getuigenis van bevrijding door Christus. Dit getuigenis was voor de auteur een aanleiding om de actualiteit van de Bijbelse principes van verlossing en bevrijding verder te onderzoeken.

De lezer wordt meegenomen in het verhaal van de Schrift, waarin nood en verlossing een rode draad zijn – van Genesis tot Openbaring. De kruisdood en opstanding van Christus staan daarin centraal, evenals het feit dat Hij zo de weg opende naar een geheel nieuwe levenssfeer.
De gelovige wordt uitgenodigd om die nieuwe levenssfeer te betreden. Daar mag hij ervaren dat Christus zelf – en niet de machten en krachten van het verleden – het leven en de toekomst zullen beheersen. Door het afleggen van de ballast van het  verleden verliezen duistere krachten hun invloed en macht. 
De relevantie van dit thema en de praktische toepassing hiervan worden onder meer toegelicht door meerdere getuigenissen van personen uit de omgeving van de auteur. De voorgestelde werkwijze om herstel en vrijheid na te streven benadrukt de genade, liefde en grootheid van God. Een te strakke en starre werkwijze dient te worden vermeden. Het boek sluit af met het perspectief van volmaakte vrijheid in het toekomstige glorieuze koninkrijk van Christus.

Uitgever: Scholten Uitgeverij BV.
ISBN 9789079859870  Hardcover, 509 pag., 28,95€


met voorwoord van Dr. Timothy Warner,
stafmedewerker van Neil Anderson.